บริการของเรา

  • ผู้นำเข้าอะไหล่รถหัวลาก รถบรรทุกจีน ขายปลีก – ส่ง
  • บริการ ขนส่งสินค้าและตู้คอนเทรนเนอร์
  • จัดหาอะไหล่จีน ญี่ปุ่นตามความต้องการของลูกค้า
  • บริการซ่อมและประเมินราคาอะไหล่ นอกสถานที่
  • ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก IRPC